Topic 4

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
376321
0
120
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

What is an acid?

An acid is a substance that forms aqueous solutions with a pH of less than 7. Acids form H+ ions in water.

Czy to prawda?

376322
0
120
none