Toothwear

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
484833
0
120
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

Toothwear

Irreversible loss of hard/tooth tissue by non-bacterial means.

Czy to prawda?

484835
0
180
none
484837
0
180
none
484841
0
180
none
484842
0
240
none
484847
0
180
none
484848
0
300
none
767955
0
600
none
484849
0
180
none
484850
0
240
none
484851
0
420
none
484853
0
360
none
484854
0
300
none
484855
0
180
none
484856
0
240
none