Theories of Management

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
471957
0
60
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

Types of Models

Rational Goals Models Internal Process Models Human Relations Models Open System Models

Czy to prawda?

471958
0
60
none
471962
0
60
none
471964
0
60
none