The Clot Thickens

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
35175
0
240
block

Classify each of the following medications

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

apixaban

aspirin

clopidogrel

dabigatran

dipyramidole

edoxaban

prausugrel

Kliknij i przeciągnij

antiplatelet

anticoagulant

anticoagulant

antiplatelet

anticoagulant

antiplatelet

antiplatelet


35176
0
30
none
35177
0
60
none