testsss

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
489022
0
60
block

Gęstość powietrza na poziomie morza wyn

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


489023
0
60
none
489024
0
60
none
489025
0
60
none
489026
0
60
none
489027
0
60
none