tests

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
489006
0
60
block

Wektor (1, 1, 1) dodany do wektora (0,1,1) daje

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)