Testing

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
403219
0
30
block

2 plus 2 is 4, minus 1 is...

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)