test88997

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
21428
0
120
block

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego należnej za nieruchomości gruntowe oddane na cel mieszkaniowy, określony w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste jako cel podstawowy, wynosi:

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)