Test Quiz

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
66201
0
30
block

What is the capital of France?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
66202
0
60
none
66203
0
30
none
66204
0
30
none