Test Matching & Ordering

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
565233
0
60
block

What is the capital of France?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
565234
0
60
none
565236
0
60
none