Test JS quiz

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
526450
0
60
block

What will the below code print out?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)