Test geography

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
439066
0
120
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

The ______ flows west.

River

Czy to prawda?