Test

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
5174
0
60
block

In what year was Tadeusz Kantor born?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
5183
0
120
none
5184
0
120
none
5185
0
120
none
5186
0
120
none