Test 2, Grading period 2

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
182638
0
1000
block

After leaving the blood capillaries, fluid becomes?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
182639
0
1000
none
182640
0
1000
none
182641
0
1000
none
182642
0
1000
none
182643
0
1000
none
182644
0
1000
none
182645
0
1000
none
182646
0
1000
none
182647
0
1000
none
182648
0
1000
none
182649
0
1000
none
182650
0
1000
none
182651
0
1000
none
182652
0
1000
none