TCP/IP Utilities and Troubleshooting

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
84558
0
120
block

Which utility can be used to display and modify the table that maintains the TCP/IP address–to–MAC address translation?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
84559
0
120
none
84560
0
120
none
84561
0
120
none
84562
0
120
none
84563
0
120
none
84564
0
120
none
84565
0
120
none
84566
0
120
none
84567
0
120
none
84568
0
120
none
84569
0
120
none
84570
0
120
none
84571
0
120
none
84572
0
120
none