Eski Çağ Medeniyetleri Tarihi

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
1045504
0
60
block

I. Ölülerin evlerin tabanına gömülmesi ll. Tarımda sulamaya başlanması lll. Artı ürünün başlaması IV. Ön kentlerin oluşması Yukarıda verilen özelliklerin hangileri Kalkolotik Çağ'a ait gelişmeler içerisinde gösterilebilir?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


1045505
0
60
none
1045506
0
60
none
1045507
0
60
none
1045508
0
60
none
1045509
0
60
none
1045510
0
60
none
1045511
0
60
none
1045512
0
60
none
1045513
0
60
none
1045514
0
60
none
1045515
0
60
none
1045516
0
60
none
1045517
0
60
none
1045518
0
60
none