Τα μέρη του υπολογιστή

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
399268
0
120
block

Ποια από τα παρακάτω μέρη του υπολογιστή ανήκουν στις συσκευές εισόδου;

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)