Systeemiajattelu

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
187842
0
120
block

Mikä seuraavista ajatuksista Sterman on esittänyt?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)