Suggestion and Obligation Expressing of English

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
441458
0
120
block

From the dialog we know that….

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


441459
0
120
none
441460
0
120
none