Successioni 5 capacita a succedere, indegnita, diseredazione

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
139102
0
600
block

si possono diseredare gli eredi legittimi?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


139103
0
600
none
139104
0
600
none