Stress

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
69020
0
120
block

Sympathetic Branch of ANS?

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

1

2

3

4

5

Kliknij i przeciągnij

Sympathetic Branch of ANS

Fight or Flight

Hypathalamus

Adrenaline and Noradrenaline

Adrenal Medulla


69022
0
120
none
69024
0
120
none
69025
0
120
none
69027
0
120
none
69032
0
120
none
69035
0
120
none
69041
0
120
none
69044
0
120
none
69046
0
120
none