Sports Psychology: Personality

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
356627
0
30
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

What are the 3 components of Hollander's structure of personality?

Psychological core, Typical response & Role related behaviour

Czy to prawda?

356631
0
30
none