Spironolactone

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
410221
0
60
block

Which of these is a side effect of Spironolactone?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)