Special stains

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
517746
0
60
block

Match the following pairs:

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

Alcian blue

azure A

chloroacetate esterase

chromotrope aniline blue

Kliknij i przeciągnij

mast cells

mallorys hyaline, giant mitochondria

myeloid cells

acid mucins


517747
0
60
none
517748
0
60
none
517749
0
60
none
517750
0
60
none
517751
0
60
none
517752
0
60
none
517753
0
60
none