spanish practice

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
276795
0
180
block

Match the Spanish to the English

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

soy

eres

es

somos

sois

son

tengo

tienes

tiene

tenemos

tenéis

tienen

Kliknij i przeciągnij

we have

they have

you are

you (pl) have

I am

we are

you have

you (pl) are

he/she has

he/she is

I have

they are