Spanish

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
543711
0
63
block

What does Tener mean?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)