Skin Pathology

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
518409
0
60
block

Naciśnij kartę, aby ją odwrócić.

What are the layers of the hair follicle?

Medulla, cortex, cuticle, internal root sheath external root sheath

Czy to prawda?

518434
0
60
none
518436
0
60
none
518438
0
60
none
576832
0
60
none
576833
0
60
none
576834
0
60
none
576835
0
60
none
576836
0
60
none
576837
0
60
none
576838
0
60
none
576839
0
60
none
576840
0
60
none
576841
0
60
none
576842
0
60
none