Simple past

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
382739
0
120
block

My Mother ___________________ the house

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)