Semiotics

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
92912
0
30
block

What is the most important thing to ask a depressed patient?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)