Science Mid Term

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
142383
0
120
block

Match the Principles

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

The buoyant force experienced by an object is exactly equal to the weight of the weight of the fluid displaced

Lateral pressure exerted by a moving fluid decreases as the fluid's speed increases

Kliknij i przeciągnij

Bernoulli's Principle

Archimedes Principle Of Buoyancy


142384
0
120
none
142385
0
120
none
142386
0
120
none
142387
0
120
none
142388
0
120
none
142389
0
120
none
142390
0
120
none