Samuel Dig Site 6

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
168129
0
120
block

How does the Bible describe Saul?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


168130
0
120
none
168131
0
120
none
168132
0
120
none
168133
0
120
none
168134
0
120
none
168135
0
120
none
168136
0
120
none
168137
0
120
none
168138
0
120
none
168139
0
120
none
168140
0
120
none
168141
0
120
none
168142
0
120
none
168143
0
120
none