Safety questions

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
80943
0
60
block

What command will you here if there is an emergency or any abnormality?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)