Britain

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
126013
0
120
block

What was the impact of Thatcher's economic policies?

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

The deregulation of 'red tape'...

The rate of inflation in 1983...

Monetarism means...

Kliknij i przeciągnij

restricting the money supply.

at 15%.

flexible business practices.


126006
0
120
none
126008
0
120
none