revision

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
68194
0
120
block

What 2 elements form an ionic bond?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


68196
0
120
none
68197
0
120
none
68198
0
120
none
68199
0
120
none
68200
0
120
none
68202
0
120
none
68203
0
120
none