Resource and technology

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
124849
0
120
block

Match the following career with technology required

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

Secretary

Teacher

Receptionist

Kliknij i przeciągnij

Multimedia projector

Computer system

Telephone