Redes

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
344714
0
120
block

Which technology supports the stateless assignment of IPv6 addresses(choose two)

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)