Radiation , nuclear equation , half life and atomic structure

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
497742
0
35
block

what is the symbol for alpha , beta and gamma ?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)