Quiz 6.1

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
607655
0
60
block

16. Which of the following is NOT considered a form of distributive shock:

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
607656
0
60
none
607657
0
60
none
607658
0
60
none
607659
0
60
none