Quiz 10

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
607744
0
60
block

18. A solution with a pH value greater than 7 would be a(n)

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
607746
0
60
none
607729
0
60
none
607731
0
60
none
607732
0
60
none
607733
0
60
none
607734
0
60
none
607735
0
60
none
607736
0
60
none
607737
0
60
none
607739
0
60
none
607740
0
60
none
607741
0
60
none
607743
0
60
none