Quiz 1

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
607513
0
1200
block

16. The term permeable, in relation to the a cell membrane, means which of the following:

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
607514
0
1200
none
607515
0
1200
none
607516
0
1200
none
607517
0
60
none