python

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
608350
0
1200
block

python is an object oriented programmming

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)