Punkts, taisne, stars, nogrieznis.

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
389644
0
180
block

Kā sauc doto līniju?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


389645
0
120
none
389648
0
180
none
389656
0
120
none