PSYC3009 Final Test

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
79726
0
120
block

how do positive social relations provide benefits for health and well-being for successful ageing?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


79727
0
120
none
79728
0
120
none
79729
0
120
none
79730
0
120
none
79731
0
120
none
79732
0
120
none
79733
0
120
none
79278
0
120
none
79279
0
120
none
79280
0
120
none
77427
0
180
none
77428
0
120
none
77429
0
120
none
77431
0
180
none