PSIT Online Technical Assessment Portal

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
28628
0
120
block

What are the two main parts of the .NET framework?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)