Diet and Subsistence

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
79234
0
120
block

Ways in which food influences societies

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)


79746
0
120
none
79235
0
120
none
79747
0
120
none
79236
0
120
none
79748
0
120
none
79237
0
120
none
79749
0
120
none
79238
0
120
none
79750
0
120
none
79239
0
120
none
79751
0
120
none
79240
0
120
none
79752
0
120
none
79241
0
120
none