Probability test

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
487552
0
120
block

In a simultaneous toss of two coins, find the probability of two heads?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
487553
0
120
none
487554
0
120
none
487555
0
120
none
487556
0
120
none
487557
0
120
none
487558
0
120
none
487559
0
120
none
487560
0
120
none
487561
0
120
none
487562
0
120
none
487563
0
120
none
487564
0
120
none
487565
0
120
none
487566
0
120
none