Probability

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
339998
0
120
block

1. In a class of 40 students, 27 like Calculus and 25 like Chemistry. How many like both Calculus and Chemistry?

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)