Lei zero da termodinâmica

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
433339
0
120
block

De acordo com a Lei zero da Termodinâmica, a alternativa correta é:

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)