Port State

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
93696
0
120
block

The horizontal line that intersects the load line mark is __________ in length and __________ in breadth.

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
93697
0
120
none
93698
0
120
none
93699
0
120
none
93700
0
120
none
93701
0
120
none
93702
0
120
none
93703
0
120
none
93704
0
120
none
93705
0
120
none
93706
0
120
none
93707
0
120
none
93708
0
120
none
93709
0
120
none
93710
0
120
none