Police Powers test #5

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
350508
0
120
block

A warrantless search is considered reasonable if it meets three criteria. Which of the following is NOT

Wybierz prawidłowe odpowiedzi  

(0/0)
350512
0
120
none
350516
0
120
none
350517
0
120
none
350518
0
120
none
350519
0
120
none
350520
0
120
none
350521
0
120
none
350522
0
120
none
350523
0
120
none
350524
0
120
none
350525
0
120
none
350526
0
120
none
350527
0
120
none
350528
0
120
none